Pelet VS węgiel – nierówna walka!
Węgiel kamienny jest powszechnie używanym opałem, co nie ulega wątpliwości, jednakże istnieje wiele wad dotyczących stosowania węgla do ogrzewania domów.

Niestety, nie jest to na pewno paliwo ekologiczne, gdyż podczas spalania emituje do atmosfery wiele szkodliwych substancji, a tego ostatnimi czasy coraz bardziej staramy się unikać. Przewiduje się, że w przyszłości węgiel nie będzie już tak powszechnie stosowany jak dotychczas.

Rodzaj paliwa PELET WĘGIEL KAMIENNY Wartość opałowa [MJ/kg] 17-21 MJ/kg 16,7-29,3 MJ/kg Zawartość popiołu [%] 0,4-1 % 5-30 %

Ekologia (pelet 1:0 węgiel)
Ekologiczny pelet jest paliwem produkowanym z odnawialnej biomasy, co stanowi produkt pochodzenia naturalnego. Produktem ubocznym spalania peletu jest jedynie ilość dwutlenku węgla odpowiadająca ilość dwutlenku węgla pochłanianej przez drzewo w okresie swojego wzrostu. Nie ekologiczny węgiel – problematyczne produkty lotne spalania: nieopalone węglowodory; tlenki siarki, węgla i azotu; popiół i sadza.

Popiół (pelet 2:0 węgiel)
Po spaleniu peletu, popiołu nie będzie dużo – można go wykorzystać jako nawóz naturalny. Przykładowo, ze spalenia 1 tony peletu wysokiej jakości otrzymuje się kilka kilogramów popiołu. Zawartość popiołu w pelecie dobrej jakości to ok. 0,4 %.

Czystość (pelet 3:0 węgiel)
Pelet jest niezwykle czystym produktem. Do kotłowni schodzi się jedynie po to, aby uzupełnić zasobnik, wybrać niewielkie ilości popiołu, a czyszczenia pieca dokonujemy co parę tygodni. Natomiast utrzymanie czystości w kotłowni opalanej węglem jest niezwykle trudne! Zauważa się pył węglowy, który osadza się na ścianach i podłogach pomieszczenia w trakcie wrzucania węgla do podajnika.

Przechowywanie (pelet 4:0 węgiel)
Pelet składuje się w szczelnie zamkniętych (perforowanych) workach o jednakowej wielkości. Pozwala to zaoszczędzić miejsce i zachować należyty porządek. Węgiel jest różnej wielkości paliwem zajmującym duże powierzchnie użytkowe, przechowywany luzem.

Koszty (pelet 5:1 węgiel)
Cena paliw jest porównywalna, uzależniona od jakości produktu. Im lepszy produkt, tym wyższa cena!


W walce o naszą przyszłość wygrywa PELET!